Chương trình vay vốn ngân hàng hỗ trợ sinh viên không lãi suất

Chương trình vay vốn ngân hàng hỗ trợ sinh viên không lãi suất

Một năm học mới lại sắp bắt đầu, nhằm hỗ trợ sinh viên vay vốn một cách dễ dàng hơn. Ngân hàng United Overseas Bank tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên vay vốn ngân hàng không lãi suất.

Continue reading Chương trình vay vốn ngân hàng hỗ trợ sinh viên không lãi suất